Årsmøtet utsatt 2021

Årsmøte 7/4 utsettes på grunn av endringer i Corona reglene. Ny dato kommer!
Hilsen Styret i Sandnes Sykleklubb

Sandnes SK - satser på begge kjønn

Jenter og gutter

Kvinner og menn

Sandnes SK - satser på alle aldersgrupper

Barn og ungdom

Junior og senior

Mosjonist, veteran og pensjonist

Sandnes SK - satser på alle syklegrener

Landevei

Sykkelkross

Bane

Terreng